ישראל EMDR מכון

דר' אודי אורן
פסיכולוג קליני מומחה
פסיכולוג רפואי מדריך
EMDR Trainer

09-7454291, udioren@emdr.co.il

EMDR טיפול, הדרכה וסדנאות

*

?EMDR מאמרו של דר' אודי אורן - מה זה

?EMDR מאמרו של דר' אודי אורן - האם אפשר לזרז טיפול פסיכולוגי

שפורסם ב"פסיכואקטואליה" במאי 2008 EMDR מאמר על

EMDR אתר האינטרנט של המרכז הישראלי ל

ישראל EMDR אתר האינטרנט של עמותת

*

The Israeli EMDR Institute

Udi Oren, Ph.D.

Clinical and Medical Psychologist, EMDR Trainer

972- (0)9-7454291, udioren@emdr.co.il

Therapy, supervision and EMDR trainings

The web site of the EMDR Institute
The web site of the EMDR-Europe Association